فهم صحیحی از نت های اسانس
منوی سایت

فهم صحیحی از نت های پایه، میانی و نوت های بالایی اسانسها


ممکن است رایحه ها و اسانسها قابل دیدن نباشند اما جز اجزای اصلی زندگی روزانه ما هستند. در کتاب “رایحه تمنا” اثر راشل هرتز آمده بخشی از حافظه، سلامت، احوال و حالت قبراقی ما متاثر از رایحه ها و بوهای مطبوع و نامطبوع است. نویسنده در ادامه اذعان دارد : “هیچ بویی نشانه شخصیتی خاصی ندارد تا آنکه به یک چیز معنا یا خاطره دار در ذهن شما ارتباط بگیرید. با استشمام این بو و رایحه شما شروع به برقراری ارتباط عصبی می کنید تا با با بخش عاطفی مغز شما ارتباط بگیرد و بر روی شما اثر بگذارد
.

 

 مهار قدرت رایحه ها

عطرها، محصولات آرایشی بهداشتی، محصولات مراقبت فردی شمعها و همه در سکوت تشخیص داده می شوند و بازاریابی می شوند اما برای مدتی طولانی بر ما اثر گذارند. عطرها آمده اند و رسالت دارند تا زندگی روزانه و روح ماجراجویی ما را بهبود بخشند در حالیکه محصولات آرایشی بهداشتی به بازاری اشاره می کنند که در مورد سلامت، حفظ زیبایی و یا جوان سازس اشاره میکند. شمعها اگر احتیاجی ببینیم یا بنا به سلیقه های خاص بیشتر برای تززین دکور منازل استفاده می شوند تا انرژی محیز را در صورت توان افزایش دهند. 

عناصر پایه یک رایجه را باید مانند نت های موسیقیایی در نظر گرفت  که با هم یک سمفونی را می نوازند نه تنها یک ساز بلکه همه کنار هم میتوانند یک رایحه ریبنده و مطبوع را در هوا پخش کنند.  دقیقا مانند نت های یک سمفونی این نت های عطر نیز برای عطر سازی حیاتی هستند و هر نتی نیز هدف خود را دنبال می کند تا به شما در محموع حسی دلپذیر القا شود. این نت ها شامل سه نت “پایه، میانی و بالایی می شوند. بدون این سه نت یک رایحه هیچ گاه ماندگار و دلپذیر نمی شود.

آکورد (طریقه ی نوازندگی در موسیقی) عطر چیست؟

ساده بگوییم آکورد عطر کارکتر یک رایحه است. ترکیب بالانس شده ی سه یا چهار نت است که با هم یک رایحه کاملا جدیدو دل انگیز را می سازند.

آکوردهای بسیاری برای ساخت یک رایحه موفق تست می شوند تا بالاخره در کنار هم همنشینی مناسب پیدا کنند و رایحه ای خوش از خود باقی گذارند.گفتنی است تنها با تغییر یک یا دو عنصر در بین چندین و چند نت آکورد حاصله دچار تغییرات بسیار شدیدی می شود و بویی جدید حاصل می شود. آکوردهای متداول شامل : کهربا Amber ، آبزی Aquatic ، بلسان Balsam ، گیاهی Aromatic ، چیپور Chypre ، مرکبات Citrus ، مایعات معطر Cologne ، گلها Floral ، تازگی Fresh ، فوژه  Fougere، میوه ایFruit  ، گورمندGourmand  ، سبزی Green ، گیاهان دارویی Herbal ، ملیس Mellis ،شرقی Oriental ، تند   Spiceو چوب  Woodمی شوند . 

نت های متنوع اسانس چیست؟

در عین حال که هر نتی هدف خاص خودش را در شیمی اسانس دنبال می کند باید گفت نمی توان هیچ محدودیتی در اینکه یک نت چه ترکیباتی باید داشته باشد ذکر کرد. در مورد عطر، باید گفت شخصیت یک عزر با سه نت خاص وقتی می خواهد روی پوست بنشیند مشخص می شود. هنگامی که روی نبض یک اسپری از یک عطر را دریافت میکند در اطراف آن قسمت اسپری شده بویی شروع به پخش می کند که به آن نت بالایی می گویند. این بو ممکن است زودگذر و ناپایدار باشد اما اولین ترکیب نوشته شده روی عطر است که به شامه تان خورده  و معمولا تصمیم خرید مشتریان روی همین رایحه اول گرفته می شود.پس از گذشت 30 ثانیه تا یک دقیقه نت های میانی و پایه خود ا بروز می دهند و همیشه متفاوت از نت بالایی هستند.


نت های بالایی اسانس

نت های بالایی هر اسانسی مسول تاثیر اولیه آن عطر و اسانس می باشند.این نت ها عموما تازه و سبک هستند و داستان آ اسانس و رایحه را بیان می کنند. آنها سن را برای سخنرانی آماده می کنند.عملکرد نها برای جذب طراحی شده است اما همچنان وظیفه دارند خیلی نرم و آرام جای خود را به نت های میانی دهند. این نت ها عموما سبک ترین و فرارترین نت ها هستند به طوری که در فاصله بین  پنج تا سی دقیق کامل تبخیر میشوند.

ممکن است نت های بالایی تا چند ساعت هم ماندگاری داشته باشند اما هدف از وجو آنها در نهایت تبخیر شدن برای نت های بعدی است.به همین دلیل آنها را از روغنهای سبک تر تهیه می کنند.

نت میانی یا قلب اسانس

بنیاد هر اسانسی در نت های میانی آن نهفته است. این نت ها در هر جا بین 40 تا 80 درصد بوی کلی را تشکیل می دهند. این نت ها در مر ابتدای اسپری شدن در میان انبوه نت های بالایی پنهان می شوند. به این دلیل که این نت ها باید ماندگاری بیشتری در حدود بین 2 تا 4 ساعت داشته باشندلذا اغلب این نت ها از روغن های تند و یا گلها تهیه می شوند.  ن های میانی در واقع قلب اسانس هستند و در واقع کار آنها اغفال و جادوی کاربر به سمن اسانسی به خاطر ماندنی و فراموش نشدنی است. این نت ها برای نت های در انتظار نقش یک سپر را بازی می کنند.

نت های پایه اسانس

نت هها میانی و پایه هر دو با هم کار میکنند تا رایحه معرفی شده در حدود 30 دقیقه بعد از اسپری شدن عطر را تقویت و عمیق تر کنند. آنها مولکولهای خود را با هم ترکیب می کنند تا یک اسانس کامل را بسازند، ترکیبی در حدود 10 تا 25 درصد. کار این نت ها در پایان رایحه شکوفا می شود و رسالت آنها این است که آخرین اثر را هم بر روی کاربر بگذارند. ببدیهی است این نت نت پایانی است و پس از همه دیگر نت ها تبخیر میشود. این روغنها معمولا خیلی غلیط و نرم هستند و پایدارترین و ماندگارترین در بین این سه نت هستند.